Børnehavesang

For alle daginstitutioner i Sønderborg Kommune

Skoleåret 20-21 – afslutningskoncerter i uge 23, 2021


Mere end 500 børn og 50 pædagoger fra Sønderborg Kommunes daginstitutioner medvirker hvert år i sangcentrets børnehavesangprojekt.

Projektet afsluttes med koncerter, hvor børnene er de udøvende sangere. Her medvirker på skift Art Ensemble Syd (jazz) og Sønderjyllands Symfoniorkester (klassisk).

Forløb:

  • Inspirationsdag for pædagoger, hvor årets sange gennemgåes
  • Sanghæfte og lydfiler udsendes til institutionerne
  • Pædagogerne indstuderer sangene hjemme i institutionen
  • Sangcentrets sangpædagoger besøger institutiorne og synger med børn og pædagoger
  • Musikere fra årets ensemble besøger institutionerne og synger/spiller med børn og pædagoger
  • Afslutningskoncerter på bibliotekerne / Alsion

Tilmelding: dato udmeldes snarest muligt

Spørgsmål til kunstnerisk leder Mette Rasmussen mette@sangcentret.dk